Aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu

Aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu
Aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu

Książka zawiera analizę sposobów aktualizacji opłat rocznych i stawek za <strong>użytkowanie wieczyste</strong> oraz szczegółowy opis procedury aktualizacji wskazanej w ustawie o gospodarce nieruchomościami. W monografii znalazły się odniesienia do postępowania przed samorządowym kolegium odwoławczym oraz sądem powszechnym. Analiza zagadnień opiera się na orzecznictwie sądów oraz poglądach doktryny., Autor, tak jak część doktryny, wskazał, że


Zobacz więcej
1
Aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *